Huisarts en wetenschap

, Volume 53, Issue 7, pp 392–398

Bloeddruk meten buiten de spreekkamer: de kloof tussen praktijk en wetenschap

 • M. C. van der Wel
 • J. Deinum
 • J. C. Bakx
Nascholing

DOI: 10.1007/s12445-010-0167-4

Cite this article as:
van der Wel, M.C., Deinum, J. & Bakx, J.C. HUISARTS WETENSCHAP (2010) 53: 392. doi:10.1007/s12445-010-0167-4

Samenvatting

Van der Wel MC, Deinum J, Bakx JC. Bloeddruk meten buiten de spreekkamer: de kloof tussen praktijk en wetenschap. Huisarts Wet 2010;53(7)392-98.

Bloeddrukmeting is een vaardigheid waarop in de huisartsenpraktijk vaak een beroep wordt gedaan, veelal om het cardiovasculair risico te bepalen of ter controle van een behandeling. Auscultatoire bloeddrukmetingen maken nog steeds het leeuwendeel van de metingen uit, maar de oscillometrische meettechniek is de laatste tien jaar sterk in opkomst, zowel in de huisartsenpraktijk als thuis. In dit artikel bespreken we de stand van zaken met betrekking tot bloeddrukmeting en de indicaties voor thuis- en ambulante metingen van de bloeddruk.

Thuismetingen liggen gemiddeld 5 mmHg lager dan metingen in de huisartsenpraktijk. De belangrijkste indicatie voor zowel thuis- als ambulante metingen is het vaststellen van een mogelijk aanwezig wittejasseneffect. Men kan de SCORE-tabel uit de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement gebruiken bij de interpretatie van bloeddrukmetingen in de huisartsenpraktijk, maar niet bij thuismetingen.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • M. C. van der Wel
  • 1
 • J. Deinum
  • 1
 • J. C. Bakx
  • 2
 1. 1.afdeling EerstelijnsgeneeskundeUMC St RadboudNijmegenThe Netherlands
 2. 2.Afdeling Interne GeneeskundeNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations