Huisarts en wetenschap

, Volume 53, Issue 4, pp 239–240

‘Op de kop getikt’

  • Richard Botman
Boeken

DOI: 10.1007/s12445-010-0101-9

Cite this article as:
Botman, R. HUISARTS WETENSCHAP (2010) 53: 239. doi:10.1007/s12445-010-0101-9
  • 43 Downloads

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Richard Botman
    • 1
  1. 1.