, Volume 53, Issue 4, pp 239-240
Date: 08 Sep 2012

‘Op de kop getikt’

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access
This is an excerpt from the content

Doelgroep Huisartsen en andere hulpverleners. Patiënten.

Inhoud Paulien Bom beschrijft in korte hoofdstukken de gevolgen van haar val. Die gevolgen zijn heftig: verlies van haar werk als consultatiebureauverpleegkundi voorstellinge en veel hardnekkige lichamelijke klachten waarvoor meerdere namen bestaan als whiplashtrauma en postcommotioneel syndroom. Zij beschrijft een periode van vijf jaar in vier fasen: de val, de crises (‘vast en onzeker’), de revalidatie, en een prachtig slot over zingeving (de geit en het touw).

Elk van de hoofdstukken, die prima apart te lezen zijn, begint met een beschrijving van de feiten: de val, de uitval op haar werk, de artsenbezoeken, de beperkin gen, het geïsoleerd raken, de psycholoog, de therapeuten, de WAO, de thuissituatie en de moeizame revalidatie. Onthullend eerlijk en humoristisch worden deze feiten geanalyseerd. Alles wat een zekerheid leek te zijn, komt daarbij op losse schroeven te staan. Wist zij vroeger precies het juiste advies voor haar cl ...

Paulien Bom. Op de kop getikt. Diagnose: whiplash. Amsterdam: Uitgeverij Archipel, 2009. 195 pagina’s, € 16,50. ISBN 978 90 6305 522 6.