Huisarts en wetenschap

, Volume 53, Issue 4, pp 193–194

Voorspellende waarde van screenen

  • G. J. Dinant
Commentaar

DOI: 10.1007/s12445-010-0086-4

Cite this article as:
Dinant, G.J. HUISARTS WETENSCHAP (2010) 53: 193. doi:10.1007/s12445-010-0086-4
  • 10 Downloads

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • G. J. Dinant
    • 1
  1. 1.vakgroep HuisartsgeneeskundeUniversiteit Maastricht, School for Public Health and Primary Care (Caphri)MaastrichtThe Netherlands

Personalised recommendations