Directieve therapie

, Volume 31, Issue 1, pp 24–31

Hoe het werkt met EMDR

Een reactie op ‘Hoe het komt dat EMDR werkt’ door Marcel van den Hout en Iris Engelhard (blz. 5 e.v.)1
  • A.J.W. van der Does
Article

DOI: 10.1007/s12433-011-0003-4

Cite this article as:
van der Does, A. DIRECT. THERAP. (2011) 31: 24. doi:10.1007/s12433-011-0003-4

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • A.J.W. van der Does
    • 1
  1. 1.Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch CentrumLeidenThe Netherland

Personalised recommendations