, Volume 29, Issue 3, pp 59-64
Date: 15 Jun 2013

Late effecten van adjuvante behandeling voor een mammacarcinoom: survivorship care

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Veel nadelige effecten van behandelingen van borstkanker treden pas laat op. Voorbeelden hiervan zijn cardiotoxiciteit, ontwikkeling van het metabool syndroom, en osteoporose. Deze late effecten worden mogelijk gunstig beïnvloed of voorkomen, mits tijdig opgespoord. Patiënt en huisarts dienen deelgenoot te worden van de zorg voor deze potentiële late toxiciteit. Dit kan door het ontwikkelen van een duidelijk nazorgplan voor elke overlever, waarin patiënt, huisarts en oncoloog ieder een eigen rol hebben, zogeheten shared care. De huisarts is een belangrijke en logische speler in dit geheel, gezien zijn generalistische achtergrond en zijn kennis van multimorbiditeit. Bij de uitvoering van survivorship care plannen is het van belang een gezonde levensstijl te promoten en te ondersteunen door onder andere patient empowerment. Dit geheel kan bijdragen aan de verwezenlijking van healthy cancer survivorship.

internist-oncoloog