, Volume 28, Issue 10, pp 29-36
Date: 21 Dec 2012

Behoeften en verwachtingen van familieleden van drugsgebruikers als basis voor gerichte ondersteuning

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Familieleden van drugsgebruikers worden veel meer dan vroeger als belangrijke partners in de hulpverlening beschouwd, maar kunnen door hulpverleners ook als dwingend en lastig ervaren worden. In dit artikel benaderen we familieleden als een aparte doelgroep die ook ondersteuning nodig heeft. Deze ondersteuning kan slechts tot stand komen nadat duidelijk is wat de behoeften en verwachtingen zijn. De nadruk ligt niet op het geven van goede inhoudelijke adviezen maar eerder op het realiseren van een betekenisvolle samenwerking met familieleden. Hierbij is het van belang om te zoeken naar doelstellingen die niet alleen zijn gefocust op het stoppen met middelengebruik.

Wanneer in dit hoofdstuk* gesproken wordt over drugsgebruik of -misbruik, verwijzen we zowel naar het gebruik van illegale middelen als het (problematisch) gebruik van alcohol of medicatie.

PhD
Psycholoog en psychotherapeut, is ouder- en partnerbegeleider
Lic. orthopedagogiek, is suïcidepreventiewerker
PhD, orthopedagoog en psychotherapeut, is docent, klinisch coördinator in de therapeutische gemeenschap De Sleutel te Merelbeke
Deze bijdrage werd eerder gepubliceerd in Verslaving: tijdschrift over verslavingsproblematiek 2011; nr. 2: 34-46.