Bijblijven

, Volume 28, Issue 5, pp 20–27

Benauwdheid bij kinderen; top vijf

  • E. J. Duiverman
Article

DOI: 10.1007/s12414-012-0038-y

Cite this article as:
Duiverman, E.J. Bijblijven (2012) 28: 20. doi:10.1007/s12414-012-0038-y
  • 120 Downloads

Samenvatting

Benauwdheid is een ruim begrip met meerdere betekenissen. De ‘top vijf’ van benauwdheid bij kinderen is verschillend bij jonge en oudere kinderen. In dit artikel wordt deze beschreven, waarbij uitgegaan wordt van de dagelijkse praktijk en nieuwe inzichten aan de orde komen. De top vijf bij kinderen jonger dan 5-6 jaar is: 1. viral wheeze of astma; 2. virale bronchiolitis; 3. pseudocroup; 4. aspiratie van corpus alienum; 5. epiglottitis. Bij oudere kinderen is deze: 1. astma; 2. gevolgen van actief en passief roken; 3. disfunctionele ademhaling; 4. atypische infecties; 5. congenitale afwijkingen.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • E. J. Duiverman
    • 1
  1. 1.afdeling Kinderlongziekten en KinderallergologieUMCG/Beatrix KinderziekenhuisGroningenThe Netherlands

Personalised recommendations