Bijblijven

, Volume 27, Issue 7, pp 18–22

Ouderen en seksualiteit

  • N.T.J.M. Stevens
Article

DOI: 10.1007/s12414-011-0056-1

Cite this article as:
Stevens, N. Bijblijven (2011) 27: 18. doi:10.1007/s12414-011-0056-1
  • 475 Downloads

Samenvatting

Hoewel vaak wordt aangenomen dat ouderen zich niet bezighouden met seks, speelt seksuele gezondheid een belangrijke rol in de kwaliteit van leven en de totale gezondheid bij ouderen. Seksuele gezondheid wordt bepaald door biologische, psychologische en sociaal-culturele factoren van ieder individu en de interactie in een relatie. Ouderen en hulpverleners vinden het veelal moeilijk om over seksualiteit te praten, waardoor seksuele disfuncties onbesproken en onbehandeld kunnen blijven.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • N.T.J.M. Stevens
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations