Article

Argumentation

, Volume 25, Issue 1, pp 123-125

First online:

Jean Wagemans: Redelijkheid en overredingskracht van argumentatie. Een historisch-filosofische studie over de combinatie van het dialectische en het retorische perspectief op argumentatie in de pragma-dialectische argumentatietheorie (Reasonableness and Persuasiveness of Argumentation. An Historical-Philosophical Study on the Combination of the Dialectical and Rhetorical Perspective on Argumentation in the Pragma-Dialectical Argumentation Theory)

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access