Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 36, Issue 4, pp 259–268

De effecten van psychotherapie bij depressie voor volwassenen zijn overschat

  • Pim Cuijpers
Forum

DOI: 10.1007/BF03096150

Cite this article as:
Cuijpers, P. PSIE (2010) 36: 259. doi:10.1007/BF03096150

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Pim Cuijpers

There are no affiliations available

Personalised recommendations