, Volume 88-8, Issue 44-4, pp 10-11
Date: 19 Dec 2012

The effect of work hours on adverse events and errors in health care

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access
This is an excerpt from the content

Context

Het thema van werktijden en overuren en de mogelijke relatie met fouten die in de gezondheidszorg worden gemaakt, staan al geruime tijd in de belangstelling. Door de personeelstekorten van zowel verpleegkundigen als artsen is voor veel zorginstellingen het middel van overuren de belangrijkste strategie om de primaire taken uit te kunnen blijven voeren en financiële problemen te voorkomen. Omdat de negatieve gevolgen van een te lange periode van slaap-deprivatie buiten de medische beroepen is aangetoond2,3), wordt algemeen aangenomen dat dit ook zal leiden tot verlies van concentratie en alertheid onder verpleegkundigen en artsen waardoor het risico op fouten toeneemt4,5). Op basis van deze ontwikkeling en waarneming ontstond er een behoefte aan regulering van overuren in de gezondheidszorg in de Verenigde Staten. Negatieve effecten van overuren indiceerden dat elke extra 5 uur overwerk samenging met gemiddeld 0,7 ongelukken per 100 werkuren en een 61 procent hogere kans op ongel ...