, Volume 78, Issue 3, pp 98-99
Date: 13 Dec 2010

overgewicht

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Overgewicht ontstaat als de energie-inname hoger is dan het energiegebruik. De energiebalans is hierdoor positief en wanneer deze disbalans lang genoeg aanhoudt, zal het surplus aan energie worden opgeslagen in vetweefsel. Waarschijnlijk heeft dit eenvoudige mechanisme er mede toe geleid dat gedurende vele jaren overgewicht niet de aandacht kreeg die het verdiende. Immers, de behandeling leek al even eenvoudig als het ontstaansmechanisme: de energie-inname verlagen of het gebruik verhogen, dan wel een combinatie van beide.

Dhr. dr. E.G.A.H. van Mil, kinderarts-endocrinoloog, partnervertegenwoordiger namens het NVK voor het Partnerschap Overgewicht Nederland. Gedeeld voorzitter van de Werkgroep Obesitas bij Kinderen.