Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 78, Issue 3, pp 98–99

overgewicht

  • E. G. A. H. van Mil
Article

DOI: 10.1007/BF03089884

Cite this article as:
van Mil, E.G.A.H. KIND (2010) 78: 98. doi:10.1007/BF03089884
  • 659 Downloads

Samenvatting

Overgewicht ontstaat als de energie-inname hoger is dan het energiegebruik. De energiebalans is hierdoor positief en wanneer deze disbalans lang genoeg aanhoudt, zal het surplus aan energie worden opgeslagen in vetweefsel. Waarschijnlijk heeft dit eenvoudige mechanisme er mede toe geleid dat gedurende vele jaren overgewicht niet de aandacht kreeg die het verdiende. Immers, de behandeling leek al even eenvoudig als het ontstaansmechanisme: de energie-inname verlagen of het gebruik verhogen, dan wel een combinatie van beide.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • E. G. A. H. van Mil

There are no affiliations available