Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 12, pp 846–855

Lagere dosis inhalatiesteroïden bij behandeling van astma en COPD met fluticason/salmeterol

 • TRJ Schermer
 • JMC Albers
 • HWJ Verblackt
 • RJMG Costongs
 • P Westers
Onderzoek

DOI: 10.1007/BF03085367

Cite this article as:
Schermer, T., Albers, J., Verblackt, H. et al. HUWE (2007) 50: 846. doi:10.1007/BF03085367
 • 24 Downloads

Samenvatting

Schermer TRJ, Albers JMC, Verblackt HWJ, Costongs RJMG, Westers P. Lagere dosis inhalatiesteroïden bij behandeling van astma en COPD met fluticason/salmeterol. Huisarts Wet 2007;50(12):78-84.

Achtergrond Er is eerder onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van combinatiepreparaten met inhalatiesteroïden en langwerkende luchtwegverwijders (bèta-2-agonisten) tegen astma en chronische obstructieve longziekte (COPD), maar dit onderzoek is niet representatief voor patiënten in de huisartsenpraktijk.

Doel Wij wilden in de huisartsenpraktijk onderzoeken of een combinatie van salmeterol met een lage dosis fluticason beter werkt bij patiënten met astma of COPD dan een conventionele behandeling met een hogere dosis enkelvoudig fluticason.

Methoden Ons onderzoek was een gerandomiseerd, gecontroleerd dubbelblind onderzoek in 41 huisartsenpraktijken, onder in totaal 137 patiënten met astma en 40 patiënten met COPD. De onderzoeksduur was 12 weken. Patiënten mochten naast hun onderzoeksmedicatie een kortwerkende luchtwegverwijder gebruiken. Onze primaire effectmaat was het geforceerde expiratoire volume in 1 seconde (FEV1) als percentage van de voorspelde waarde. Secundaire effectmaten waren de expiratoire piekstroom (PEF) in de ochtend, het aantal symptoomvrije dagen, de kwaliteit van leven, exacerbaties, gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders en bijwerkingen.

Resultaten De FEV1 als percentage van de voorspelde waarde nam toe met 2,6% (SD 8,3) bij patiënten die met fluticason/salmeterol behandeld werden en met 0,01% (SD 6,6) bij patiënten die met fluticason monotherapie behandeld werden (p totaal 0,036, voor astmapatiënten 0,025, voor COPD-patiënten 0,700). De PEF nam alleen toe bij astmapatiënten die met fluticason/salmeterol behandeld werden (p = 0,016). Astmapatiënten die de fluticason-salmeterolbehandeling kregen, hadden 1,1 symptoomvrije dag per week méér (p = 0,044); dit effect trad niet op bij COPD-patiënten (p = 0,769). Er was geen verschil in kwaliteit van leven, exacerbaties, gebruik van pufjes kortwerkende luchtwegverwijder voor symptoombestrijding of bijwerkingen.

Conclusies Voor astmapatiënten in de huisartsenpraktijk werkt een combinatiepreparaat (fluticason/salmeterol) op een aantal punten beter dan de conventionele behandeling met fluticason monotherapie. Voor COPD-patiënten levert het combinatiepreparaat geen voor- of nadelen op.

astma behandeling COPD inhalatiecorticosteroïden onderzoek 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • TRJ Schermer
  • 1
 • JMC Albers
 • HWJ Verblackt
 • RJMG Costongs
 • P Westers
 1. 1.

Personalised recommendations