Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 4, pp 267–269

Standpunt NHG over HPV-vaccinatie

Verzoeken om HPV-vaccinatie in afwachting van advies van de Gezondheidsraad vooralsnog terughoudend benaderen
Standpunt NHG

DOI: 10.1007/BF03085131

Cite this article as:
HUWE (2007) 50: 267. doi:10.1007/BF03085131

Samenvatting

Sinds kort is er met Gardasil® 1 een vaccin op de Nederlandse markt dat infecties met het humaan papillomavirus (HPV) type 16 en 18 kan voorkomen. Omdat deze twee virustypen verantwoordelijk worden geacht voor ongeveer tweederde deel van de gevallen van baarmoederhalskanker, is de verwachting dat met dit vaccin ook de kans op deze maligniteit belangrijk afneemt. Het vaccin beschermt tevens tegen genitale wratten die een relatie hebben met de HPV-typen 6 en 11.

gezondheidsraadNHG

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.