Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 6, pp 468–469

De duur van onderhoudsbehandeling met antidepressiva bij ouderen

POEM

DOI: 10.1007/BF03084787

Cite this article as:
HUWE (2006) 49: 468. doi:10.1007/BF03084787
  • 14 Downloads

Samenvatting

Wat is bij depressieve ouderen het beste beleid om een recidief te voorkomen?

antidepressiva depressie ouderen poem psychiatrie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.