Kleine kwalen

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 5, pp 702-704

First online:

Bursitis olecrani en bursitis prepatellaris

  • A Knuistingh NevenAffiliated with
  • , JAH Eekhof

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

De bursitis olecrani en de bursitis prepatellaris zijn subcutane ontstekingen van slijmbeurzen die gelokaliseerd zijn tussen de huid en het olecranon, respectievelijk de patella. We onderscheiden infectieuze en niet-infectieuze vormen. De huisartsgeneeskundige registratiesystemen coderen deze bursitiden niet apart, ze vallen onder de ICPC-code L99 ‘Andere ziekten van het bewegingsapparaat’ zodat het niet mogelijk is om incidentie- of prevalentiecijfers te geven.

antibiotica bewegingsapparaat injectietherapie kleine kwalen NSAID