Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 10, pp 341–342

Slaapproblemen in de huisartsenpraktijk: Praktijkgeval

In de praktijk

DOI: 10.1007/BF03084253

Cite this article as:
HUWE (2005) 48: 341. doi:10.1007/BF03084253

Abstract

Slaapproblemen komen regelmatig ter sprake tijdens het spreekuur. Het consult snel afronden met een recept is verleidelijk, maar levert vele chronische gebruikers op die met grote moeite afstand willen doen van hun slaapmedicatie. Bij slaapproblemen heeft de huisarts betere mogelijkheden. In de Praktijk geeft een voorbeeld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.