Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 13, pp 36–40

Helpt influenzavaccinatie bij kinderen met astma?

Beschouwing

DOI: 10.1007/BF03084115

Cite this article as:
Bueving, H. & van der Wouden, J. HUWE (2005) 48: 36. doi:10.1007/BF03084115
  • 20 Downloads

Samenvatting

1. Systematische reviews betwijfelen de klinische effectiviteit van influenzavaccinatie.

2. Influenzavaccinatie zorgt niet voor minder astma-exacerbaties bij kinderen.

3. Influenzavaccinatie veroorzaakt geen astma-exacerbaties.

4. Voor het beoordelen van de (kosten)effectiviteit van routinematige vaccinatie is de gemiddelde klinische incidentie van influenza de enige juiste maat.

astma beschouwing groepspraktijk influenza kinderen vaccinatie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations