Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 3, pp 807–811

Dreigende vroeggeboorte; opvattingen en werkwijze van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen

 • K Dijkstra
 • MM Kuyvenhoven
 • TJM Verheij
 • HR Iedema
 • MP Springer
 • GHA Visser
Onderzoek

DOI: 10.1007/BF03083540

Cite this article as:
Dijkstra, K., Kuyvenhoven, M., Verheij, T. et al. HUWE (2003) 46: 807. doi:10.1007/BF03083540
 • 94 Downloads

samenvatting

Dijkstra K, Kuyvenhoven MM, Verheij TJM, Iedema HR, Springer MP, Visser GHA. Dreigende vroeggeboorte; opvattingen en werkwijze van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. Huisarts Wet 2003;46(3):129-33.

Doel Inventariseren van werkwijze en opvattingen ten aanzien van dreigende vroeggeboorte in Nederland.

Methode Een schriftelijke vragenlijst over dreigende vroeggeboorte en de Verloskundige Indicatielijst (VIL) werden naar verloskundig actieve huisartsen, verloskundigen en gynaecologen verstuurd.

Resultaten De respons bedroeg onder verloskundigen 72% (100/139), verloskundig actieve huisartsen 56% (89/159) en gynaecologen 73% (86/118). Er bleek in grote lijnen overeenstemming over het beleid bij dreigende vroeggeboorte onder de drie beroepsgroepen. Gemiddeld 75% van de verloskundigen en gynaecologen was van mening dat de begeleiding van een volgende zwangerschap door de tweede lijn moet worden verzorgd, als een eerdere vroeggeboorte bij een zwangerschapsduur van minder dan 34 weken had plaatsgevonden; voor het merendeel van de huisartsen lag de grens bij 35 weken. Er bleek een positieve houding onder de drie beroepsgroepen ten aanzien van de gehele VIL.

Conclusie Er bestaat in grote lijnen overeenstemming over de risicoselectie bij dreigende vroeggeboorte onder de drie beroepsgroepen. Er wordt nu niet meer bij een bevalling na 37 weken zwangerschap van vroeggeboorte gesproken, maar bij 35 weken. De acceptatie van de VIL is nu groter dan 10 jaar geleden.

gynaecologie partus richtlijnen vroedvrouw zwangerschap 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • K Dijkstra
  • 1
 • MM Kuyvenhoven
 • TJM Verheij
 • HR Iedema
 • MP Springer
 • GHA Visser
 1. 1.