Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 2, pp 792–797

Preventie in de huisartsgeneeskunde; vroeger, nu en in de toekomstgeneticahart- en vaatziektenhuisartsgeneeskundepreventiescreeningWoudschoten

Serie Terug naar Woudschoten

DOI: 10.1007/BF03083124

Cite this article as:
Grundmeijer, H.G.L.M. HUWE (2002) 45: 792. doi:10.1007/BF03083124
  • 32 Views

Samenvatting

Preventie is onder huisartsen een omstreden onderwerp. In de discussie werden en worden inhoudelijke en organisatorische argumenten voor en tegen gebruikt. De politiek en de patiënten oefenen intussen druk uit om preventie te implementeren. Alleen al daarom moeten voor de toekomst keuzes gemaakt worden. Hierbij moeten de volgende vragen als leidraad gesteld worden. Wegen de voordelen van een preventieve maatregel op tegen de nadelen? Zo ja, is de huisarts degene die de implementatie moet uitvoeren? Zo ja, wat is dan de meest doelmatige implementatiestrategie? Op grond van de antwoorden op deze drie vragen wordt voorgesteld een aantal interventies af te schaffen, over sommige de inhoudelijk discussie te heropenen en andere goed gestructureerd te implementeren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  1. 1.