, Volume 45, Issue 2, pp 792-797

Preventie in de huisartsgeneeskunde; vroeger, nu en in de toekomstgenetica hart- en vaatziekten huisartsgeneeskunde preventie screening Woudschoten

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Preventie is onder huisartsen een omstreden onderwerp. In de discussie werden en worden inhoudelijke en organisatorische argumenten voor en tegen gebruikt. De politiek en de patiënten oefenen intussen druk uit om preventie te implementeren. Alleen al daarom moeten voor de toekomst keuzes gemaakt worden. Hierbij moeten de volgende vragen als leidraad gesteld worden. Wegen de voordelen van een preventieve maatregel op tegen de nadelen? Zo ja, is de huisarts degene die de implementatie moet uitvoeren? Zo ja, wat is dan de meest doelmatige implementatiestrategie? Op grond van de antwoorden op deze drie vragen wordt voorgesteld een aantal interventies af te schaffen, over sommige de inhoudelijk discussie te heropenen en andere goed gestructureerd te implementeren.

Divisie Public Health, afdeling Huisartsgeneeskunde, Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam: dr. H.G.L.M. Grundmeijer, huisarts
Mogelijke belangenverstrengeling: de auteur heeft de afgelopen jaren meermalen nascholing gegeven over preventie. Hij heeft daarvoor vergoedingen ontvangen.