Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 7, pp 408–411

Afwachten bij atypische angina pectoris en een negatief inspanningselektrocardiogram gerechtvaardigdangina pectoriselektrocardiografiehart- en vaatziekten

 • MB Nienhuis
 • M van den Berge
 • NJGM Veeger
 • JW Viersma
 • JF May
Onderzoek

DOI: 10.1007/BF03082945

Cite this article as:
Nienhuis, M., van den Berge, M., Veeger, N. et al. HUWE (2002) 45: 408. doi:10.1007/BF03082945
 • 15 Downloads

Samenvatting

Inleiding Sinds enige jaren hebben huisartsen in de regio Groningen de mogelijkheid inspanningselektrocardiografisch onderzoek uit te laten voeren op het huisartsenlaboratorium. Bij patiënten met atypische pijn op de borst kan de huisarts van deze mogelijkheid gebruikmaken voor de vaststelling van een optimaal behandelingstraject. De vraag is of een waakzaam en afwachtend beleid of een directe doorverwijzing naar de cardioloog op zijn plaats is.

Methode Bij 262 patiënten, in de leeftijd van 40 tot 70 jaar, werd na gemiddeld bijna 2 jaar na het inspanningselektrocardiografisch onderzoek de cardiale uitkomst bepaald.

Resultaten Van de 262 patiënten hadden 172 patiënten een negatieve uitslag op het inspanningselektrocardiogram. Geen van deze patiënten had aan het eind van de onderzoeksperiode een ernstige cardiale gebeurtenis gehad (plotse dood, myocardinfarct, instabiele angina pectoris of revascularisatieprocedures); de negatief voorspellende waarde was 100%. Van de 90 patiënten met een positieve uitslag was bij 27 patiënten (30%) een ernstige cardiale gebeurtenis opgetreden.

Conclusie Bij patiënten met atypische pijn op de borst en een negatieve uitslag op inspanningselektrocardiografische diagnostiek is een waakzaam en afwachtend beleid in de eerstelijnszorg gerechtvaardigd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 • MB Nienhuis
  • 1
 • M van den Berge
 • NJGM Veeger
 • JW Viersma
 • JF May
 1. 1.

Personalised recommendations