, Volume 45, Issue 8, pp 355-357

Blijven we artrose behandelen met paracetamol?analgetica artrose bewegingsapparaat

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Volgens de continue morbiditeitsregistratie (CMR) staat artrose in de ranglijst naar frequentie van vóórkomen van aandoeningen van het bewegingsapparaat bij vrouwen op de derde plaats, nog vóór lage-rugpijn. Bij mannen komt artrose na lage-rugpijn.1 De klachten die bij artrose het meest op de voorgrond staan, zijn pijn en stijfheid. Hierdoor ontstaan vaak ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren.. Alleen cardiovasculaire aandoeningen veroorzaken op populatieniveau meer functieverlies en verlies aan kwaliteit van leven dan artrose.2

Afdeling Huisartsgeneeskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam: dr. M.Y. Berger, prof.dr. S. Thomas, huisartsen, dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra, bewegingswetenschapper Correspondentieadres: Marjolein Berger
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.