Beschouwing

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 8, pp 399-405

First online:

Hormonen na de overgang: goed voor hart- en bloedvaten?

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

semenvatting

Postmenopauzale vrouwen hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten vergeleken met premenopauzale vrouwen. Dit artikel vat de resultaten samen van het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van hormoontherapie (oestrogenen en progestagenen) op hart- en vaatziekten bij postmenopauzale vrouwen.

Hormoontherapie beïnvloedt het lipidenprofiel, de vasodilatie van slagaders en de mate van atherosclerose gunstig. Tijdens het gebruik van hormoontherapie neemt de stollingsactiviteit echter toe. In observationeel onderzoek wordt een sterke afname van het risico op hart- en vaatziekten in hormoongebruiksters gevonden. Deze bevindingen worden echter niet bevestigd door de resultaten van de eerste ‘randomized controlled trials’. Het risico op veneuze trombose en borstkanker neemt toe door hormoongebruik. Het zoeken naar alternatieven zoals selectieve oestrogeen receptor modulatoren (SERM&'s) en plantaardige (phyto) oestrogenen is nog in volle gang.

Op dit moment is er in de huisartsenpraktijk geen plaats voor de behandeling van postmenopauzale vrouwen met hormoontherapie ter voorkoming van hart- en vaatziekten.

hart- en vaatziekten hormonale therapie overgang