Bureau NVVA

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 30, Issue 1, pp 28-28

First online:

Accreditatie en Herregistratie

  •    Affiliated with

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Binnen Accreditatiecluster 1 van de KNMG, waaronder verpleeghuisartsen, huisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten gegroepeerd zijn, bestaat de intentie om nauw samen te werken.Er zijn verschillen en overeenkomsten in de huidige werkwijzen van de drie aparte accreditatieorganen. Het komende jaar is afstemming over een uniforme werkwijze een belangrijk punt van aandacht. In deze rubriek wordt u regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen.