Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 2007

, Volume 38, Issue 3, pp 104–110

Lichte Cognitieve Stoornissen (MCI): Prodromen van dementie?

Artikel

DOI: 10.1007/BF03074837

Cite this article as:
Jonker, C. & Comijs, H.C. GEEG (2007) 38: 104. doi:10.1007/BF03074837

Abstract

Mild cognitive impairment: a prodromal phase of dementia? Cognitive decline without dementia is common among older persons. A variety of clinical concepts have been introduced in the past 30 years, in order to describe these cognitive deficits arising in older persons. The most frequently used concept is Mild Cognitive Impairment (MCI). MCI is generally seen as a prodromal phase of Alzheimer disease (AD). Several concepts are described, with the neuropsychiatric features and predictors of conversion to dementia c.q. AD. Finally, consequences of preclinically diagnoses for health care are clarified.

Tijdschr Gerontol Geriatr 2007; 38:115-121

Samenvatting

Cognitieve beperkingen zónder dat er sprake is van dementie komen bij ouderen frequent voor. Er zijn om deze cognitieve beperkingen te kunnen definiëren, de afgelopen 30 jaar meerdere klinische concepten in het leven geroepen. Het meest gebruikte en onderzochte concept is MCI (mild cognitive impairment). MCI wordt in het algemeen als het voorstadium van de ziekte van Alzheimer gezien. De verschillende concepten worden besproken, waarbij tevens aandacht besteed zal worden aan begeleidende neuropsychiatrische verschijnselen en predictoren die de kans op conversie naar dementie i.c. de ziekte van Alzheimer verhogen. Tot slot worden de beleidsconsequenties van preklinische diagnostiek van dementie besproken.

Mild Cognitive ImpairmentMCIpredictorenneuropsychiatrische verschijnselen

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  1. 1.