Tijdschrift Gerontologie en Geriatrie

, Volume 37, Issue 3, pp 94–96

Geriatrische en gerontologische verpleegkunde: investeren in kwantiteit of in kwaliteit?

  • K. Milisen
  • E. Dejaeger
Redactioneel

DOI: 10.1007/BF03074774

Cite this article as:
Milisen, K. & Dejaeger, E. GEEG (2006) 37: 94. doi:10.1007/BF03074774

Samenvatting

Het aantal 65-79 jarigen in Europa zal in de periode 2010-2030 toenemen met 37,4%. Indien de huidige trend zich verder zet zal deze groep ouderen actiever en gezonder zijn dan ooit tevoren. De groep ‘oudste’ ouderen (80 plus) zal in de periode 2005-2010 met 17 % toenemen en in de daarop volgende periode 2010-2030 nog eens met 57 %. In absolute cijfers bijna 34,7 miljoen in vergelijking met de huidige 18,8 miljoen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • K. Milisen
    • 1
  • E. Dejaeger
  1. 1.