, Volume 28, Issue 12, pp 1172-1176

Alles(!!) over de tandenstoker

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Abstract

Het eenvoudigste product dat de mens ooit creëerde – dat is de tandenstoker. En toch lukte het een hoogleraar-ingenieur een dik populair- wetenschappelijk boek over het ‘splintertje’ te schrijven.

medisch historicus