Forum

Psychopraxis

, Volume 4, Issue 2, pp 37-39

First online:

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): een reactie en het laatste woord

  • Peter MurisAffiliated with

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Abstract

In het vorige nummer van PsychoPraxis beschreven Ad De Jongh en Erik Ten Broeke de EMDR-procedure aan de hand van een casus. Hier volgt een reactie op dit artikel van Peter Muris, waarna de beide auteurs het laatste woord krijgen.