, Volume 32, Issue 6, pp 255-265

Kinderen van depressieve moeders

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Goodman en Gotlib (1999) ontwierpen een integratief model waarin ze de mechanismen beschrijven die de overdracht van depressie van moeders op hun kinderen verklaren. Ook worden modererende variabelen beschreven in de relatie tussen de depressie van de moeder en het functioneren van haar kind. Het model tracht veronderstellingen en empirische onderzoeken bij elkaar te brengen. In het artikel bespreken we dit model kritisch en schenken daarbij vooral aandacht aan wat klinisch relevant is.

sara casalin, klinisch kinderpsycholoog, is werkzaam als kindertherapeut in Fioretti, een dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie (K-Dienst) voor kinderen en pubers met een licht mentale handicap en bijkomende psychiatrische problematiek.
nicole vliegen is doctor in de psychologie, seksuoloog, psychoanalytisch kindertherapeut en psychoanalyticus. Ze is als onderzoeker verbonden aan het Centrum kinderpsychotherapie en ontwikkelingsgerichte interventie van de K.U. Leuven.
Correspondentieadres: Sara Casalin, Prinsdaal 7, 9420 Bambrugge, België.
E-mail: sara.casalin@skynet.be