, Volume 30, Issue 2, pp 60-69

Gecompliceerde rouw.

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Mensen met gecompliceerde rouw ervaren een hoge mate van scheidingsangst, traumatische stress of een combinatie van beide. Aan de hand van de gevalsbeschrijving van een vrouw die haar zoon verloor, wordt de diagnostiek en de behandeling van gecompliceerde rouw beschreven. De psychotherapeut kon niet starten met de cognitief-gedragstherapeutische richtlijnbehandeling door het hoge spanningsniveau van de cliënt.

dr. J. de Keijser, klinisch psycholoog/psychotherapeut, is als hoofd behandeling verbonden aan de GGZ Friesland-Noord.
Correspondentieadres: Sixmastraat 2, 8932 PA Leeuwarden.