Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 27, Issue 5, pp 150–160

Het Minnesota-model: een stappenbenadering van verslavingsproblematiek

  • Jozef Corveleyn
  • Stiene van Limbergen
Article

DOI: 10.1007/BF03061951

Cite this article as:
Corveleyn, J. & van Limbergen, S. PSIE (2001) 27: 150. doi:10.1007/BF03061951

Abstract

Het Minnesota-model hanteert, vanuit een ziektevisie op verslaving, een stappenbenadering waarbij de nadruk op abstinentie en revalidatie ligt. In dit artikel beschrijven we eerst de visie van het Minnesota-model (MM) op verslavingsproblematiek en de hieraan gerelateerde behandelvisie. Vervolgens bespreken we de therapeutische mechanismen die deze benadering typeren, om ten slotte gegevens uit vergelijkend effectonderzoek omtrent het model aan te reiken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Jozef Corveleyn
    • 1
  • Stiene van Limbergen
  1. 1.