, Volume 27, Issue 1, pp 12-18

De getuigenis als therapie.

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Abstract

Bij voormalige politieke gevangenen in Chili bleek het afleggen van een getuigenis over hun traumatische ervaringen een gunstig effect te hebben op hun posttraumatische stressklachten. Op basis van deze bevinding is het afleggen van een getuigenis vaker toegepast als therapie bij door politiek geweld getroffenen. In dit artikel wordt de getuigenistherapie beschreven en in een theoretisch kader geplaatst. Tevens wordt ingegaan op de behandelpraktijk.

drs. a van dijk is als onderzoeksmedewerker en psychotherapeut werkzaam bij Centrum'45 te Oegstgeest. Centrum '45 is een instelling voor psychotherapeutische en psychiatrische behandeling van oorlogsgetroffenen (onder wie ook vluchtelingen en asielzoekers) en hun familie.
j.n. schreuder is psychiater/psychoanalyticus en directeur van Centrum '45. Hij is als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, leerstoel ‘Transgenerationele oorlogsgevolgen’ en aan de Rijksuniversiteit Leiden, leerstoel ‘Psychotraumatologie met bijzondere aandacht voor oorlogs- en geweldsgetroffenen’.
Centrum '45, Rijnzichtweg 35, 2342 AX Oegstgeest.