Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 73, Issue 2, pp 187–191

Vroege oorzaken van hart- en vaatziekten, type−2-diabetes en obesitas

 • V. W. V. Jaddoe
 • L. Ay
 • H. A. Büller
 • A. Hofman
 • A. C. S. Hokken-Koelega
 • M. van Osch-Gevers
 • R. J. M. Snijders
 • E. A. P. Steegers
 • B. O. Verburg
 • J. C. M. Witteman
Serie wetenschappelijk onderzoek

DOI: 10.1007/BF03061575

Cite this article as:
Jaddoe, V.W.V., Ay, L., Büller, H.A. et al. KIND (2005) 73: 187. doi:10.1007/BF03061575
 • 227 Views

Samenvatting

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten, type−2-diabetes en obesitas ontwikkelen zich al vanaf de vroege kinderleeftijd. Aangetoond is dat een laag geboortegewicht en een snelle postnatale inhaalgroei het risico op het ontwikkelen van deze risicofactoren verhogen. Zowel vroege voedingsfactoren als genetische factoren zouden hierbij belangrijk kunnen zijn als causale mechanismen. Deze causale mechanismen dienen geïdentificeerd te worden om preventieve strategieën te ontwikkelen gericht op de vroegste fase van het leven. Een prospectief cohortonderzoek lijkt de meest geschikte epidemiologische onderzoeksopzet om deze causale mechanismen te identificeren.

Summary

Risk factors for cardiovascular disease, type 2 diabetes and obesity develop from early childhood. It has been demonstrated that low birth weight and early postnatal catch-up growth increase the risk of developing these risk factors. Both nutritional factors and genetic factors could be important as causal mechanisms. These causal mechanisms should be identified to develop preventive strategies focused on the earliest phase of life. A prospective cohort study seems to be the most optimal epidemiological study design to identify these causal mechanisms.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • V. W. V. Jaddoe
  • 1
 • L. Ay
 • H. A. Büller
 • A. Hofman
 • A. C. S. Hokken-Koelega
 • M. van Osch-Gevers
 • R. J. M. Snijders
 • E. A. P. Steegers
 • B. O. Verburg
 • J. C. M. Witteman
 1. 1.