, Volume 71, Issue 2, pp 237-240

Een patiënt met voorbijgaande neonatale diabetes mellitus

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Summary

We describe a small-for-gestational-age neonate who presented on day 8 with hyperglycaemia. Serum insulin levels were undetectable until day 35. Thereafter, blood glucose levels remained normal. A diagnosis of transient neonatal diabetes mellitus (tndm) was proposed. The pathogenesis of this disorder and the long term course are briefly reviewed. Finally, the definition of tndm is questioned.

Samenvatting

We beschrijven een dysmature pasgeborene die zich op dag 8 presenteerde met hyperglykemieën en niet-detecteerbare insulinespiegels. Spontaan herstel trad op vanaf dag 35. De waarschijnlijkheidsdiagnose voorbijgaande neonatale diabetes mellitus (tndm) werd gesteld. De pathogenese van tndm en de gevolgen hiervan op langere termijn worden besproken. Tevens wordt de definitie van tndm bediscussieerd.

S. van Loon, Wilhelmina Kinderziekenhuis, umcu, Utrecht.
J.P. de Winter, Spaarne Ziekenhuis, Haarlem.
J. van Lier, Twee Steden Ziekenhuis, Tilburg.
H. Cavé, Húpital Debré, Laboratoire de biochimie génétique, Parijs.
M. de Vroede, Wilhelmina Kinderziekenhuis, umcu, Utrecht.
Mw.dr. M. de Vroede, kinderarts-endocrinoloog, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Postbus 85090, 3508 AB Utrecht, tel: 030-2504003, fax: 030-2505350