Kind en adolescent

, 28:97

Sociale informatieverwerking van kinderen met lichte verstandelijke beperkingen

Validering van twee meetmethoden
 • Maroesjka van Nieuwenhuijzen
 • Elske R. Bijman
 • Ivonne C. W. Lamberix
 • Lex Wijnroks
 • Bram Orobio de Castro
 • Adri Vermeer
 • Walter Matthys
Artikelen

DOI: 10.1007/BF03061027

Cite this article as:
van Nieuwenhuijzen, M., Bijman, E.R., Lamberix, I.C.W. et al. KIAD (2007) 28: 97. doi:10.1007/BF03061027

Abstract

Van Nieuwenhuijzen, M., Bijman, E. R., Lamberix, I. C. W., Orobio de Castro, B., Vermeer, A., & Matthys, W. (2007). Social information processing in children with mild intellectual disabilities: validation of two measurements, Kind en Adolescent, 28 (3), 149-159.

The aim of the present study was to validate two methods to assess social information processing (sip) in children with mild intellectual disabilities (mid). Fifty-six 10 to 14-year-old children with midsip were assessed by means of responses to hypothetical situations, and observation of actual behaviour in comparable staged standardized real-life conflict situations. The results show both methods discriminate between children with and without accompanying externalizing behaviour problems. In addition, there was a correlation between the spontaneous responses in the hypothetical situations and actual behaviour in the staged real-life situations, and responses in both methods were related to teacher-rated aggressive behaviour in the classroom. The conclusion is that both methods are useful in children with mid for assessing different aspects of sip.

Keywords: social information processing, mild intellectual disabilities, behaviour problems.

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was het valideren van twee methoden om sociale informatieverwerking te meten bij kinderen met lichte verstandelijke beperkingen (lvb-kinderen). Bij 56 tien- tot veertienjarige lvb-kinderen werd de sociale informatieverwerking vastgesteld door middel van antwoorden op hypothetische probleemsituaties en observatie van hun gedrag in gestandaardiseerde realistische conflictsituaties. De resultaten laten zien dat beide methoden onderscheid maken tussen lvb-kinderen met en zonder externaliserende gedragsproblemen, dat de antwoorden op de hypothetische situaties correleerden met het gedrag in de realistische situatie, en dat antwoorden en reacties bij beide methoden correleerden met gedrag in de klas. Geconcludeerd wordt dat beide methoden bruikbaar zijn voor de lvb-populatie om diverse aspecten van sociale informatieverwerking vast te stellen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Maroesjka van Nieuwenhuijzen
  • 1
 • Elske R. Bijman
 • Ivonne C. W. Lamberix
 • Lex Wijnroks
 • Bram Orobio de Castro
 • Adri Vermeer
 • Walter Matthys
 1. 1.