, Volume 22, Issue 2, pp 43-50

Handelen op basis van Theory of Mind-kennis bij kinderen uit het autisme-spectrum

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

In dit onderzoek is gekeken of het belang dat hoogfunctionerende kinderen uit het spectrum van autistische stoornissen hebben bij het volbrengen van een taak katalyserend werkt op het toepassen van hun Theory of Mind (ToM)-kennis. De kinderen voerden twee taakjes uit. Een medewerker saboteerde beide taken, waardoor een ‘false belief’ bij de tijdelijk afwezige proefleider werd gecreëerd, die door de PDD-NOS-kinderen eerder gecorrigeerd werd bij de taak waarvoor een beloning in het vooruitzicht was gesteld. Dit effect bleef uit bij kinderen met autisme. Deze resultaten wijzen erop dat sociale en communicatieve factoren een rol kunnen spelen in het toepassen van ToM-kennis bij deze klinische groep.

Drs. S. Begeer, adjunct onderzoeker, is werkzaam aan zowel de afdeling Kinder- en Jeugdpsychologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam, als het Paedologisch Instituut te Duivendrecht.
Mevr. dr. C. Rieffe, universitair docent, is werkzaam aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Dr. M. Meerum Terwogt, universitair hoofddocent, is werkzaam aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Drs. A.P.A.M. Stockmann, kinder-en jeugdpsychiater, is werkzaam in het Paedologisch Instituut te Duivendrecht.
Met dank aan Riëtta Oberink en Barry Holwerda voor de dataverzameling.