Dth

, 26:28

Ook angstpatiënten zonder ptss hebben last van ptss-symptomen

Authors

  • Arnoud Arntz
  • Marcel van den Hout
Article

DOI: 10.1007/BF03060407

Cite this article as:
Engelhard, I., Arntz, A. & van den Hout, M. DITH (2006) 26: 28. doi:10.1007/BF03060407

Samenvatting

Er zijn kritische kanttekeningen geplaatst bij de validiteit van het construct posttraumatische stressstoornis (ptss). Dit heeft te maken met de mogelijke overlap tussen symptomen van ptss en andere stoornissen en de beperkte rol van de traumatische ervaring bij de ontwikkeling van ptss. In dit onderzoek werd getest in welke mate ptss-symptomen specifiek zijn voor patiënten met ptss. De ptss Symptoom Schaal (pss) is een veelgebruikte vragenlijst om de ernst van ptss-symptomen mee te meten en te screenen op aanwezigheid van de stoornis. Wij namen de pss af in een steekproef van 65 ptss-patiënten, 40 andere angstpatiënten en 40 mensen zonder psychopathologie. Uit de resultaten bleek dat 86% van de ptss-patiënten inderdaad hoog scoorde op de lijst, en slechts 5% van de gezonde controlepersonen. Ook bleek echter dat bijna de helft van de andere angstpatiënten via de pss hoog scoort op ptss. Dit wordt besproken aan de hand van het ptss-concept.

Abstract

The validity of the diagnosis posttraumatic stress disorder (ptsd) has been the focus of much controversy. This involves concerns about its symptom overlap with other anxiety disorders and the nature of the traumatic event as etiological factor. The ptsd Symptom Scale (pss) is an instrument that may be used to assess the severity of ptsd symptoms and to screen for ptsd. The aim of this study was to investigate the specificity of ptsd symptoms in a sample of 65 ptsd patients, 40 other anxiety patients, and 40 healthy controls with the pss. Consistent with expectations, the majority of ptsd patients (86%), and a minority of the healthy controls (5%) scored high on the pss. However, 43% of the other anxiety patients also scored high on the scale. This is discussed in light of the ptsd concept itself.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006