Dth

, Volume 25, Issue 2, pp 64–71

Intrusies bij de posttraumatische stressstoornis

 • Agnes van Minnen
 • Ineke Wessel
 • Muriel Hagenaars
Artikelen

DOI: 10.1007/BF03060377

Cite this article as:
van Minnen, A., Wessel, I. & Hagenaars, M. DITH (2005) 25: 64. doi:10.1007/BF03060377

semenvatting

Intrusies bij een posttraumatische stressstoornis (ptss) hebben de vorm van herinneringen aan een traumatische gebeurtenis in het verleden. Ze zijn voornamelijk sensorisch van aard en ze komen voor in de vorm van beelden, nachtmerries, en flashbacks. Vanwege de heftige gevoelens van angst en afschuw en de bijbehorende lichamelijke reacties die intrusies oproepen, vermijden patiënten diverse situaties. Patiënten zijn voortdurend in een staat van paraatheid om adequaat op gevaar te reageren. De meest effectieve behandelvormen voor het verminderen van intrusies bij ptsszijn exposure en cognitieve herstructurering. Intrusies nemen door deze behandelingen significant af. Bij sommige patiënten treedt aanvankelijk een toename van de intrusies op, maar dit duidt een normaal behandelverloop aan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • Agnes van Minnen
  • 1
 • Ineke Wessel
  • 1
 • Muriel Hagenaars
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations