Dth
, Volume 25, Issue 2, pp 64-71

Intrusies bij de posttraumatische stressstoornis

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

semenvatting

Intrusies bij een posttraumatische stressstoornis (ptss) hebben de vorm van herinneringen aan een traumatische gebeurtenis in het verleden. Ze zijn voornamelijk sensorisch van aard en ze komen voor in de vorm van beelden, nachtmerries, en flashbacks. Vanwege de heftige gevoelens van angst en afschuw en de bijbehorende lichamelijke reacties die intrusies oproepen, vermijden patiënten diverse situaties. Patiënten zijn voortdurend in een staat van paraatheid om adequaat op gevaar te reageren. De meest effectieve behandelvormen voor het verminderen van intrusies bij ptsszijn exposure en cognitieve herstructurering. Intrusies nemen door deze behandelingen significant af. Bij sommige patiënten treedt aanvankelijk een toename van de intrusies op, maar dit duidt een normaal behandelverloop aan.

Dr. A. van Minnenis als psychotherapeut en gz-psycholoog werkzaam bij de angstpolikliniek van de ggzNijmegen en ze is verbonden aan de vakgroep Klinische Psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen.Dr. I. Wesselis als universitair docent werkzaam aan de afdeling Klinische en Ontwikkelingspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen.Drs. M. Hagenaarsis als aiowerkzaam op de afdeling Klinische Psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen en als psycholoog werkzaam bij de angstpolikliniek van de ggzNijmegen.