Dth
, Volume 16, Issue 1, pp 11-14

De behandeling van automutilatie met behulp van een zelfcontroleprocedure

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

In dit artikel wordt een model beschreven voor de behandeling van automutilatie, gebaseerd op zelfcontroleprincipes. De verschillende stappen worden geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld en in de nabeschouwing worden in het kort onder meer enkele relativerende opmerkingen gemaakt ten aanzien van de veronderstelde werkzame elementen.

Kees van Wijk is als psycholoog/psychotherapeut verbonden aan het Psychiatrisch Centrum Joris Nieuwe Waterweg Noord.
Correspondentie–adres: Stadhouderslaan 98, 3116 HT Schiedam.