Dth

, Volume 13, Issue 2, pp 78–83

Een nieuwe behandelingsmethode voor angst en trauma's: ‘Eye movement desensitization and reprocessing’

  • Ad de Jongh
  • Erik ten Broeke
Article

DOI: 10.1007/BF03060028

Cite this article as:
de Jongh, A. & ten Broeke, E. DITH (1993) 13: 78. doi:10.1007/BF03060028
  • 80 Downloads

Samenvatting

In deze bijdrage wordt een beschrijving gegeven van de achtergronden en principes van ‘Eye movement desensitization and reprocessing’ (EMDR), een recente ontwikkeling op het gebied van de psychotherapie. Deze procedure wordt gepresenteerd als een snelle en effectieve behandelmethode voor aan angst gerelateerde klachten, waaronder posttraumatische stress-stoornissen. Een belangrijk onderdeel van EMDR is dat de therapeut bij de cliënt een aantal snelle en ritmische oogbewegingen uitlokt door hem te vragen zijn vinger te volgen, terwijl de cliënt een beeld van de traumatische herinnering in gedachten houdt. Dit zou resulteren in cognitieve veranderingen en een langdurige vermindering van angst, alsmede een verdwijnen van terugkerende herinneringen en indringende gedachten. Zoals naar voren komt uit onderzoek en twee gepresenteerde gevalsbeschrijvingen (een geval van extreme angst voor de tandheelkundige behandeling en een geval van seksueel misbruik), kan EMDR reeds effectief zijn in slechts één zitting. Het artikel sluit af met evaluatieve opmerkingen en aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van deze behandelingsmethode in de praktijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  • Ad de Jongh
    • 1
  • Erik ten Broeke
  1. 1.