Artikel

Bijblijven

, Volume 22, Issue 6, pp 229-233

First online:

Trends in het voorkomen van astma bij kinderen

  • C. P. van SchayckAffiliated with

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Recent lijkt er een einde te komen aan de sterke toename van de prevalentie van astma bij kinderen, misschien is er zelfs sprake van een daling. Het is onwaarschijnlijk dat de hygiënehypothese of een toename van het voorkomen van de huisstofmijt of van de luchtvervuiling de verklaring is voor deze trend. De verbeterde diagnostiek lijkt een plausibeler verklaring voor de stijging van het aantal astmagevallen bij kinderen.