Bijblijven

, 22:229

Trends in het voorkomen van astma bij kinderen

  • C. P. van Schayck
Artikel

DOI: 10.1007/BF03059942

Cite this article as:
van Schayck, C.P. BIJB (2006) 22: 229. doi:10.1007/BF03059942
  • 43 Downloads

Samenvatting

Recent lijkt er een einde te komen aan de sterke toename van de prevalentie van astma bij kinderen, misschien is er zelfs sprake van een daling. Het is onwaarschijnlijk dat de hygiënehypothese of een toename van het voorkomen van de huisstofmijt of van de luchtvervuiling de verklaring is voor deze trend. De verbeterde diagnostiek lijkt een plausibeler verklaring voor de stijging van het aantal astmagevallen bij kinderen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • C. P. van Schayck
    • 1
  1. 1.