Bijblijven

, 20:13

Het stellen van de diagnose tia en beroerteneurologische uitvalsverschijnselen

  • P.J. Koudstaal
Artikelen

DOI: 10.1007/BF03059750

Cite this article as:
Koudstaal, P. BIJB (2004) 20: 13. doi:10.1007/BF03059750
  • 62 Downloads

Samenvatting

De diagnose tia, waaronder ik in deze bijdrage patiënten zal rekenen bij wie de neurologische uitval geheel of bijna geheel is hersteld op het moment waarop de arts voor het eerst wordt geconsulteerd, is niet gemakkelijk. Een van de oorzaken daarvan is de uitgebreide differentiële diagnose met migraine als voornaamste valkuil. De aard van de neurologische klachten kan belangrijke informatie opleveren wat betreft de vermoedelijke oorzaak van de aanval en de prognose. Het aanvullend onderzoek heeft als doel om de vermoedelijke oorzaak op te sporen en geeft richting aan de secundaire preventie. Verwijzing door de huisarts naar de neuroloog moet laagdrempelig zijn en de analyse moet geheel of bijna geheel in één dag plaats kunnen vinden op een zogenoemde tia-poli. Tot slot bevat dit hoofdstuk een voorstel voor criteria op grond waarvan de huisarts kan besluiten tot verwijzing naar een tia-poli.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • P.J. Koudstaal
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations