Bijblijven

, 20:1

Grenzen vervagen: tia of cvaberoertetransient ischemic attack (TIA)cerebrovasculaire accident (CVA)intracerebrale bloeding (ICH)ischemie

  • C.L. Franke
Artikelen

DOI: 10.1007/BF03059748

Cite this article as:
Franke, C. BIJB (2004) 20: 1. doi:10.1007/BF03059748
  • 201 Views

Samenvatting

Hét cerebrovasculaire accident (cva) bestaat niet. Het is ook geen ongeluk of accident. Er zijn veel oorzaken voor een cva, met ieder hun eigen behandeling. Het gebruik van de term ‘beroerte’ heeft daarom de voorkeur boven cva.

De verschijnselen van een transient ischemic attack (tia) zijn binnen 24 uur verdwenen. Een tia is niet zo onschuldig als het lijkt, maar is een serieuze risico-indicator. Vaak zijn bij patiënten met een tia bijpassende herseninfarcten zichtbaar op ct- of mri-scan. De overgang van tia naar beroerte is een continuüm. Voor de huisarts is bij een kortdurende tia vooral de differentiaaldiagnose van belang. Bij verdenking van een beroerte kan snel handelen de prognose voor de patiënt verbeteren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • C.L. Franke
    • 1
  1. 1.