, Volume 19, Issue 1, pp 39-43

Een hardnekkige zweer

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Een ulcus dat ontstaat tijdens of na een verblijf in de tropen heeft vaak een infectieuze oorzaak. Pyodermieën komen verreweg het meeste voor. Minder vaak wordt cutane leishmaniasis gezien en zeer zelden het ulcus tropicum, het Buruli-ulcus en cutane difterie. De epidemiologie, diagnostiek en behandeling van deze aandoeningen worden besproken en in een overzicht samengevat. Ook preventieve maatregelen passeren de revue.

Mw. drs. C.L.M. van Hees werkte van 1995 tot 1999 als dermatoloog/venereoloog in Masvingo, Zimbabwe. Momenteel is ze werkzaam in de Reinier de Graaf Groep, locatie Diaconessenhuis Voorburg, waar ze onder andere wekelijks spreekuur houdt voor tropische en importziekten, samen met een arts-microbioloog en een internist.