Artikelen

Bijblijven

, Volume 19, Issue 1, pp 19-26

First online:

Koorts na een tropische reis

  • L. G. VisserAffiliated with

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Koorts na een tropische reis berust vrijwel steeds op een infectieziekte. Malaria tropica is de belangrijkste tropische infectieziekte die, indien niet tijdig herkend en behandeld, in enkele dagen noodlottig kan verlopen. Wanneer bij het dikkedruppelonderzoek geen malariaparasieten worden aangetoond en lokale symptomen ontbreken kan men met behulp van de geografische en expositieanamnese, de incubatietijd en het leukocytenaantal een indeling maken naar de meest waarschijnlijke verwekkers. In deze bijdrage wordt een praktische leidraad voorgesteld voor de diagnostiek en behandeling van reizigers die met koorts uit de tropen terugkomen.