MFM

, 44:80

Sterfterisico bij gebruik van antipsychotica bij bejaarden

  • J. Geerling
Diversen

DOI: 10.1007/BF03058748

Cite this article as:
Geerling, J. MFAM (2006) 44: 80. doi:10.1007/BF03058748
  • 3 Downloads

Samenvatting

Niet zelden krijgen demente bejaarden psychotische verschijnselen en is het noodzakelijk ze te behandelen met antipsychotica. Onlangs heeft de Food and Drug Administration (FDA) in de Verenigde Staten gewaarschuwd voor een toegenomen kans op overlijden bij gebruik van zogenaamde atypische antipsychotische middelen (aripiprazol, clozapine, olanzapine, quetiapine, risperidon en ziprasidon). Wang et al. zijn daarop nagegaan hoe de sterfte ten gevolge van het gebruik van atypische antipsychotica zich verhoudt tot die ten gevolge van het gebruik van de typische of klassieke middelen (zoals chloorpromazine, thioridazine, trifluoperazine, chloorprothixeen, haloperidol).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • J. Geerling
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations