MFM

, 44:60

Vitamine-E en donepezil voor de behandeling van milde cognitieve achteruitgang

  • T. van Gelder
Farmacotherapie

DOI: 10.1007/BF03058734

Cite this article as:
van Gelder, T. MFAM (2006) 44: 60. doi:10.1007/BF03058734
  • 8 Downloads

Samenvatting

Milde cognitieve achteruitgang vormt de overgang van de normale achteruitgang van cognitieve functies bij het ouder worden enerzijds en de eerste verschijnselen van de ziekte van Alzheimer anderzijds.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • T. van Gelder
    • 1
  1. 1.