Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 44, Issue 2, pp 40–41

Wat kunnen we leren van de gebeurtenissen rond Vioxx®?

  • A. D. Lindemans
Farmacotherapie

DOI: 10.1007/BF03058722

Cite this article as:
Lindemans, A.D. MFAM (2006) 44: 40. doi:10.1007/BF03058722
  • 2 Views

Samenvatting

In september 2004 werd Vioxx® (rofecoxib) wereldwijd door de fabrikant van de markt gehaald. Deze terugtrekking werd gedaan vanwege de cardiovasculaire bijwerkingen. In een post-marketing onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van rofecoxib, het ‘Adenomatous Polyp Prevention on Vioxx’ (APPROVe)- onderzoek, bleek dat gebruik van rofecoxib leidde tot een significant hogere incidentie van trombotische problemen, waaronder hartaanvallen en beroertes 1. Na de terugtrekking van Vioxx® kwam enerzijds de discussie over de veiligheid van de selectieve COX-2- remmers op gang en anderzijds het handelen van Merck 2. Met name het door Merck geschetste beeld dat Vioxx® veiliger was dan de alternatieven werd als wetenschappelijk onjuist en belachelijk beschouwd3. In het ‘Vioxx Gastrointestinal Outcomes Research’ (VIGOR)-onderzoek, werd rofecoxib vergeleken met naproxen bij patiënten met reumatoïde artritis.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • A. D. Lindemans
    • 1
  1. 1.