Aanbevolen overzicht

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 44, Issue 1, pp 26-27

First online:

Neuraminidaseremmers voor de behandeling van influenza

  • P. L. B. BruijnzeelAffiliated with

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Een influenza-infectie ontwikkelt zich jaarlijks opnieuw bij ongeveer 20% van de wereldbevolking. Ofschoon vaccinatie de uitgelezen strategie is om influenza te voorkomen, kan in geval van een pandemie deze strategie tekortschieten omdat er gewoon te weinig vaccin voorradig is. In die situatie zijn effectieve antivirale middelen onmisbaar. Antivirale middelen verdienen om deze reden een plaats in de behandelstrategie van een influenza-epidemie.