Aanbevolen overzicht

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 43, Issue 6, pp 201-201

First online:

Antistollingstherapie bij patiënten met heparine geïnduceerde trombocytopenie (HIT)

  • A. C. M. VingerhoedsAffiliated with

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Therapie met heparine kan helaas leiden tot vorming van antilichamen tegen bloedplaatjes (anti-heparinplatelet factor 4 antibodies oftewel HIT-antilichamen). In een dergelijke situatie kan trombocytopenie optreden met alle gevolgen van dien. Staken van heparine ligt voor de hand, er kunnen zich toch klinische situaties voordoen waarbij antistollingstherapie zeer wenselijk zoniet onvermijdelijk is. Hassell geeft aanwijzingen voor een dergelijke therapie in zeer uiteenlopende klinische situaties.